Isotope Gallery

Víz-Kő

A víz ereje szétronc­solja a követ apró darabokra, azután egy adott tér­ben ugyanaz az erő szabá­lyos struk­túrába szervezi újra és újra.