Isotope Gallery

Metamorfózis

Szo­brok kőből és bronzból. Egy pil­lanat a folya­mat­ból. A múló időben a per­c­nyi megál­lást jelenítik meg.