Rövid sza­k­mai életrajz

Szöl­lőssy Enikő (Budapest, 1939. szeptem­ber 13.)

Tele­fon (36) 1 3975373 mobil: 30÷5422458

Tanul­mányok

19591960 Mag­yar Ipar­művészeti Főiskola szo­brász szak , mestere: Bor­sos Miklós19601965 Mag­yar Képzőművészeti Főiskola szo­brász szak, mesterek: Szabó Iván, Pátzay Pál

Díjak, ösztöndí­jak: (válogatás)

1979 Munkácsy-​díj

1982 British Art Coun­cil ösztöndíja a Wolver­hamp­toni Főiskolára, (Anglia)

1983 Nemzetközi Dante Bien­nálé, aranyérem, Ravenna (Olaszország)

1985 IX. Orszá­gos Kisplasztikai Bien­nálé, Pécs, Baranyai Alkotótelepek Különdíja

1987 X. Orszá­gos Kisplasztikai Bien­nálé díja, Pécs

1991 VIII. Orszá­gos Érem­bi­en­nálé, Fer­enczy Béni — nagy­díj, Sopron

1995 X. Orszá­gos Érem­bi­en­nálé, Képző– és Ipar­művészeti Lek­torá­tus díja, Sopron

1995 Római Mag­yar Akadémia ösztöndíja

1999 Nemzetközi Érem­művészeti és Kisplasztikai Alkotótelep díja, aranyérem, Nyíregyháza-​Sóstó

2001 XIII. Orszá­gos Érem­bi­en­nálé, „Civ­i­tas Fidelis­sima”- díj, Sopron

2005 Dante kiál­lítás, a NKÖM-​díja, Budapest-​Szeged-​Róma

2009. XVI. Orszá­gos Érem­bi­en­nálé „Mag­yar Érem­művészetért Alapítvány” – díj, Sopron

2012 Matricák – a zsüri díja

2014 Bálint Endre tiszteletére – MET kiál­lítás díja

Egyéni kiál­lítá­sok /​Solo exhi­bi­tions: (válogatás)

2005 Átmenet, Budapest, Sem­mel­weis Orvostörténeti Múzeum

2007 Árnyék, Zikku­rat Galéria, Budapest

2010 Keretek Schef­fer Galéria, Budapest

2012 Kötelék, Budapest, Klebels­berg Kultúrkúria

Cso­por­tos kiál­lítá­sok (válogatás)

2010 Japán– Mag­yar Kiál­lítás Kyoto Art Cen­ter, Kyoto, 2. Kitanozaka Galéria Kobe (Japán)

XXXI. FIDEM – Tam­pere Hall, Tam­pere (FIN)

2011 SZOL­I­DAR­ITÁS 19792009, MKISZ Székház kiállítóterem

2012 XXXII. FIDEM Exhi­bi­tion, Glas­gow, (GB)

The Art of the Con­tem­po­rary Medal, Twenty-​Twenty Gallery, Shop­shire, (GB)

2014 XXXIII. FIDEM Exhi­bi­tion Sofia (Bulgaria)

Művek köz­gyűjtemények­ben (válogatás)

Berlin Staatliche Museum (D)

Mag­yar Nemzeti Galéria, Budapest,

Dunaújváros, Városi Szoborpark

Dunasz­er­da­hely, Kortárs Művészeti Galéria (Slo)

Lis­sz­abon, Gul­benkian Alapítvány ℗

Lon­don, British Museum (UK)

Lon­don, British Art Medal Soci­ety (UK)

New York, Amer­i­can Numis­matic Soci­ety (USA)

Pécs, Janus Pan­no­n­ius Múzeum

Ravena, Dante Múzeum, (I)

Róma Római Mag­yar Akadémia (I)

Sopron, Liszt Fer­enc Múzeum

Stock­holm, Royal Coin Cab­i­net (Sv)

Uher­ské Hradisce, Sloven­ské Museum (Ch)

Kb. 45 köztéri szo­bor Mag­yarország külön­böző váro­saiban és

10 külön­böző témájú vertérem a Mag­yar Nemzeti Bank megbízásából