Közösség

Művészeti cso­por­tok, művészek, bará­tok, akikkel közelebbi kapc­so­lat­ban vagyok.

Ligeti Erika Dig­itális Alkotóműhely

LEDAAz 1997-​ben Ligeti Erika és Csíkvári Péter kezdeményezésére alakult LEDA (a 2004-​ben elhunyt alapító emlékére Ligeti Erika Dig­itális Alkotóműhely) első­sor­ban szo­brás­zok számára kíván lehetőséget adni a dig­itális pro­gramok megis­merésére. Az első alkotótelep a Hód­mezővásárhe­lyi Művésztelepen volt, ahol Csíkvári Péter vál­lalko­zott a kép­kezelő pro­gramok bemu­tatására, tanítására. Eddig 31 művész vett részt az alkotótelepeken, tíz önálló kiál­lítá­son mutatko­zott be az Alkotóműhely, ezenkívül több hazai és külföldi nagy tár­la­ton vett részt.