Tövises út

Kezünk megra­gadja a lehetőségeket s azok szerint cse­lek­szik. Min­den cse­lekvés tetté válik, s ezek nyomokat hag­y­nak a kézen. A nyomok tövissé válva lehetőséget adnak az élet­fon­al­nak, rájuk tapadva kialakí­tani az életünk rajzát.