Tört Terek

A fekete műanyagfólia követi a víz hul­lámzását és fan­tasztikus felületeket alkot. A fak­eret segíti vagy akadá­ly­ozza a fólia for­málódását, s rásimul a felüle­tre, vagy ellent­mond a hul­lámok ere­jének. A hosszú délutáni órák alatt így alakul­nak ki a különös terek a víz felszínén.