Ritmusok

Belső és külső vál­tozá­sok rit­musa, adott tér­ben és időszakban.