Menekülők

A Menekült, egyik leg­jel­legzete­sebb alakja a mai köztér résztvevőinek. Sok helyen jelen­nek meg a világ­ban, az állapo­tuk hasonló. Otthon nélkül, biz­ton­ság nélkül, sok­szor menedék nélkül. Úgy gon­do­lom, maga a menekülés általános emberi tett.