Össze-​Kötözött

Ledőlni készülő beton ele­mek veszé­lyeztetni lát­szanak békés környezetüket. Amíg össze van­nak kötve addig időleges egyen­súly­ban tarthatóak.