Nádkeretek

Nád­keretek külön­böző felületeken, vál­tozó fontosság­gal, vál­tozó jelentéssel…