Nádbuba

Nád­bubát a hul­lámzó víz állít össze a sodrodó, elhalt nádak­ból, s végül kisodorja vala­hol a par­ton. Miután meg­talál­tam a kis cso­magot, összekötöztem, hogy ne essen szét. Következő nyáron — másik tó partján — vízre tet­tem, s vis­sza­engedtem, hogy a hul­lámok új, szabad létezésre segít­sék, kis szigetként sodor­ják a nyílt vízen.