Kelet — Nyugat

A med­itá­ció for­dulópont külön­böző vilá­gok, állapo­tok, gon­do­la­tok, struk­túrák között.