Bronz Kötelék

Kender kötelek ere­deti állapo­tuk­ban és bronzba öntve ellen­tétes minőséget mutat­nak. Megkötésként, illetve kötelékként egymás­sal szem­benálló lehetőségeket, értelmezést nyújtanak.