Szo­brok kőből és bronzból. Egy pil­lanat a folya­mat­ból. A múló időben a per­c­nyi megál­lást jelenítik meg.

Read more

A tenger­par­ton lévő kötözött nád­kereteket egy vár­fal ablakán keresztül látjuk. Az először kicsi ablak egyre nagy­obb és nagy­obb lesz, eltűnik a kép­mezőből, majd újra meg­je­lenik, s egyre kisebb és kisebb lesz. Rés­zleteket látunk, azután az összedőlést, a hul­lámok erejét.

Read more

A Labir­in­tus az a hely és idő, ahol és amikor eltévedünk. Ha küzdelmünk után a tört, fenyegető tér­ben segít­séget kapunk, megmenekültünk. Vajon bosszút állunk-​e ezért, vagy csak feledékenyek leszünk?

Read more